Ponujamo:

  • svetovanje pri nakupu strojne in programske opreme,
  • postavitev in konfiguracija mrežne opreme (požarni zid, usmerjevalnik, omrežna stikala, dostopne točke),
  • postavitev in konfiguracija strežnikov (domenski, poštni, spletni strežnik, podatkovni strežnik, centralni imenik,…),
  • postavitev delovnih postaj,
  • postavitev sistema za nadzor in obveščanje o delovanju ključnih storitev v omrežju,
  • postavitev sistema za arhiviranje podatkov,
  • postavitev centralnega sistema za zaščito pred virusi, trojanci,…